AKTA ACARA KEWANGAN 1957 PINDAAN 1972 PDF

PDF or Read Akta Tatacara Kewangan PDF on The Most Popular Get Access Akta Tatacara Kewangan PDF and Download Akta. Ketua Menteri di bawah seksyen 15A Akta Tatacara Kewangan Pengurusan Kewangan Cawangan Audit Dalam, KKM (Pindaan April ) 1 SENARAI. DOWNLOAD AKTA TATACARA KEWANGAN akta tatacara kewangan pdf vii Bab ini juga menjelaskan tatacara yang perlu dipatuhi sekiranya.

Author: Aragor JoJonos
Country: Niger
Language: English (Spanish)
Genre: Sex
Published (Last): 14 June 2012
Pages: 309
PDF File Size: 8.88 Mb
ePub File Size: 17.57 Mb
ISBN: 525-2-21641-225-3
Downloads: 76070
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Akikus

Bekerja dan mempunyai pendapatan d. Mendapat kebenaran mencagar tanah daripada Pihak Berkuasa Negeri. Had Pinjaman Maksimum RM60, Perlu mengambil perlindungan insuran yang disediakan oleh Panel Insuran, Jabatan Perumahan Negara ke atas rumah yang dibina.

Skim ini adalah salah satu usaha Kerajaan untuk membantu golongan berpendapatan rendah membiayai kos pembinaan rumah supaya golongan ini sekurang-kurangnya mempunyai sumber untuk memiliki rumah sendiri.

Read thc-4/akta-tatacara-kewangan

Pemohon dan pasangan adalah warganegara Malaysia b. Memiliki tanah sendiri atau tanah milik ahli keluarga terdekat.

  CONCOURS INGENIEURS TECHNICIENS DE RECHERCHE & FORMATION ITRF PDF

Jumlah pendapatan kasar isi rumah di antara RM1, Klik di sini untuk muat turun borang permohonan. Melalui kemudahan ini pihak Kerajaan dapat memberi bantuan untuk persediaan tempat kediaman yang bersesuaian dan memuaskan dalam usaha untuk meninggikan taraf kehidupan golongan ini.

Hari Ini Jumlah Pelawat Memiliki pengkhususan kerja berkaitan bidang pembinaan. Perlindungan insuran hanya untuk generasi kedua sahaja c.

Pemohon tidak boleh menggunakan pelan rumah sendiri. Rumah kos rendah – keluasan lantai — 1, kaki persegi, sekurang-kurangnya 3 bilik tidur dan 2 bilik air, ruang tamu dan dapur. Mencagar tanah milik peminjam atau tanah milik ahli keluarga terdekat dengan kebenaran bertulis pemilik tanah.

Tempoh maksimum bayaran balik pinjaman 35 tahun atau sehingga umur 70 tahun. SPP diwujudkan bertujuan menyediakan kemudahan pinjaman kepada golongan berpendapatan rendah yang masih belum memiliki rumah sendiri. Pilihan pinjaman 2 generasi kewwngan pemohon yang berumur 45 tahun hingga 70 tahun dengan syarat penama kedua berumur 21 hingga 35 tahun, berpendapatan minimum RM Baki tempoh pajakan tanah yang dicagar sekurang-kurangnya 40 tahun.

  DW144 STANDARD PDF

Berumur 21 hingga 70 tahun c. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Hubungi Kami Alamat, No.

Memiliki punca kewangan yang mencukupi dengan had minima kewangan adalah RM5, i. Bukan kakitangan Kerajaan atau pesara termasuk pasangan e.

Generasi ke-2 mestilah anak kandung kepada pemohon. Peminjam perlu melantik kontraktor sendiri mengikut syarat pembinaan dan pelan rumah yang telah ditetapkan oleh Jabatan Perumahan Negara.

INFORMASI > Maklumat Am JPN > Skim Pinjaman Perumahan

Bagi tanah milikan secara pajakan, perlu mematuhi syarat berikut; d. Perlantikan kontraktor diuruskan oleh peminjam dan kontraktor tersebut: Pemohon dan pasangan belum mempunyai rumah f. Kontraktor tempatan mengikut kawasan DUN; g.